0

How to order

Objednávka
Své požadavky k objednávce - barvu, materiál, velikost – nám napište do poznámky k objednávce nebo na Instagram. Pokud si přejete individuální úpravu, uveďte ji také. Po zadání objednávky začneme pracovat na jejím vyřízení. 

Velikosti
Naše kousky nabízíme v univerzální velikosti, kterou do velké míry umožňuje pružné žabičkování. Univerzální velikost ale nemusí sedět každé postavě. Pokud si nejste jisté, můžete nás navštívit v ateliéru nebo specifikovat míry v objednávkovém formuláři.

Dostupnost
Naše produkty jsou ze své podstaty limitované. Některé kousky jsme schopné vyrábět opakovaně, může se však stát, že původní materiál nebo odstín barvy již není k dispozici. V takovém případě se s vámi individuálně domluvíme na jiné variantě. Produkty ze zbytkové (deadstock) látky jsou většinou k dispozici pouze v jednom či několika málo kusech.

Dodací lhůta
Produkty z nabídky vytváříme na zakázku podle objednávky. Dodací lhůta je od 2 do 5 týdnů podle aktuální vytíženosti ateliéru. Jakmile bude váš kousek hotový, zašleme vám zprávu a domluvíme se na vyzvednutí či zaslání.

Platba
Platba probíhá až po zhotovení zakázky. Objednávku je možné uhradit buď v hotovosti při osobním vyzvednutí v ateliéru v Domě Radost nebo předem na účet 107-5255190267/0100 v případě zaslání na adresu.

Doprava 
Objednávku je možné vyzvednout osobně po domluvě v pražském ateliéru na adrese Dům Radost, Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3-Žižkov nebo ji zaslat na adresu přes Zásilkovnu. Pokud si přejete zaslat, uveďte do formuláře také adresu Zásilkovny.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit na Instagramu

Děkujeme za přízeň a podporu mladé české značky.

 

ENG/

Order

Write your order requirements - colour, material, size - in the order notes or on Instagram. If you would like individual customisation, please include that too. Once you have placed your order, we will start working on processing it.

Sizes
We offer our pieces in a universal size, which is largely made possible by the flexible shirring. However, one size does not necessarily fit every body. If you are unsure you can specify measurements on the order form or visit us in the studio in Prague.

Availability
Our products are inherently limited. We are able to produce some pieces repeatedly, however it may happen that the original material or colour shade is no longer available. In that case, we will work with you individually to arrange another option. Products made from deadstock fabric are usually only available in one or a few pieces.

Delivery time
We create products to order. The delivery time is from 2 to 5 weeks depending on the current workload of the studio. Once your piece is ready, we will send you a message and arrange for pick up or shipment.

Payment
Payment is only made after the order is completed. The order can be paid either in cash upon personal pick-up in the studio in Dům Radost in Prague or in advance to the account 107-5255190267/0100 in case of shipment.

Delivery options
The order can be picked up in person by appointment at the Prague studio at Dům Radost, Winstona Churchilla 1800/2, Prague 3-Žižkov or sent to the address via Zásilkovna. If you wish to send it, please also indicate the address of the Post Office in the form.

If you have any questions, feel free to contact us in the messages on Instagram.

Thank you for supporting a small Czech bussines.